Wat gebeurt er met mijn idee?

Nadat u uw idee op Mijn buurt Oss heeft gezet, is het belangrijk om te laten zien dat buurtgenoten uw idee steunen. Er zijn verschillende manieren om een idee te steunen. Dit kan door het idee een hartje te geven op Mijn buurt Oss. Alleen in uw eigen buurt kunt u een nieuw idee plaatsen of hartjes uitdelen voor nieuwe ideeën. Daarnaast kunt u een idee steunen door in de reacties aan te geven dat u het idee steunt. U kunt reageren op en deelnemen aan alle ideeën op Mijn buurt Oss. Naast digitale hartjes kunt u ook ondersteuning verzamelen op papier. U kunt bijvoorbeeld verzamelde handtekeningen opsturen aan de wijkcoördinator.

De wijkcoördinator neemt contact met u op en spreekt met u af wanneer er voldoende steun is voor uw idee. Ook geeft de wijkcoördinator aan wat er nodig is om het idee verder uit te werken. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de wijkcoördinator om te vragen hoe u hartjes of ondersteuning kan verzamelen.

 

Ideeën in uitwerking

De ideeën die voldoende steun krijgen in de vorm van hartjes, reacties of handtekeningen worden verder uitgewerkt. Dit betekent niet dat het idee ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.  Het betekent dat de wijkcoördinator samen met u kijkt wat er nodig is om het idee uit te werken. Dit kan van alles zijn. Een grove schatting van de kosten, bodemonderzoek of een toets aan het bestemmingsplan. Of hulp bij het regelen van een ruimte of plek voor een sporttoernooi. De wijkcoördinator legt u uit wat u kunt verwachten en wat er van u verwacht wordt. Deze fase is ook het moment om te onderzoeken of er echt draagvlak is in de buurt. Het kan zijn dat er een brief aan alle direct omwonenden gestuurd wordt of een bewonersavond georganiseerd wordt. Het kan ook zijn dat de wijkcoördinator u vraagt om gericht handtekeningen te verzamelen van direct aanwonenden.


Actief

Bij de actieve ideeën vindt u de ideeën die al uitgevoerd zijn. Vaak is het zo dat wanneer een idee echt is uitgevoerd de inwoners nog steeds betrokken zijn. Zij onderhouden bijvoorbeeld het groen, houden samen een speelplaats schoon of moestuinieren samen. Dit soort ideeën vindt u terug onder 'Actief'. Doe vooral inspiratie op of sluit u aan bij deze ideeën.