Privacy policy

Van wie is Mijn buurt Oss:

Mijn buurt Oss is een product van PLANTERRA en Cell[0]. Op deze website komen wensen/ideeën en plannen van inwoners en gemeente samen. Ook zijn de werkzaamheden buiten op straat op Mijn buurt Oss te vinden. De communicatie vindt vooral plaats op wijkniveau.

Welke gegevens bewaart Mijn buurt Oss?

Gegevens die u invult op de website

Om het contact tussen de gemeente en inwoners mogelijk te maken, bewaart Mijn buurt Oss de naam en het e-mailadres van haar gebruikers. Mijn buurt Oss koppelt alle gebruikers aan de wijk waarin zij wonen. Dat is nodig omdat projecten en wijkbudgetten per wijk worden ingedeeld. Tijdens dit koppelen wordt er gevraagd naar uw postcode. Deze postcode wordt niet opgeslagen, maar alleen gebruikt om de juiste wijk te vinden.
Naast uw persoonlijke gegevens, houdt Mijn buurt Oss een koppeling bij tussen uw account en alle projecten en berichten die u op de website plaatst. Ook alle projecten die u liket, volgt, waar u aan deelneemt of waar u op een andere manier aan bijdraagt, worden aan uw account gekoppeld.

Data over het gebruik van de website

Om te kunnen zien wat het effect is van bepaalde veranderingen in de website en communicatie rondom de website, wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Hierdoor kunnen wij in de toekomst de website en de communicatie verbeteren. Voordat gegevens door Google Analytics worden opgeslagen, worden zij volledig geanonimiseerd en zijn deze niet meer te verbinden aan specifieke gebruikers.

Wie kunnen er bij mijn gegevens?

De naam die u opgeeft bij het aanmaken van uw account is voor alle bezoekers van het platform te zien bij projecten die u heeft aangemaakt of berichten die u heeft geplaatst. De contactgegevens die u op Mijn buurt Oss invult, zijn alleen in te zien door de beheerders van de website. De gegevens worden niet verkocht of op een andere manier beschikbaar gesteld aan andere instanties. Beheerders kunnen uw e-mailadres opvragen om contact op te kunnen nemen over projecten, ideeën of werkzaamheden op de website. Zodra u actief deelneemt aan een wens of project, of aangeeft dat u een bijdrage wilt leveren, kunnen de projectbeheerders uw naam zien en uw e-mailadres opvragen om contact op te nemen over uw bijdrage. In alle gevallen wordt bijgehouden wanneer een beheerder dit doet.

De gegevens over het gebruik worden in interne rapportages gebruikt en voor marketingdoeleinden.

Hoe zit het met cookies?

Wij slaan enkel functionele cookies op, die de werking van de website mogelijk maken. Zulke cookies maken bijvoorbeeld mogelijk dat u ingelogd blijft terwijl u van pagina naar pagina gaat. Omdat we alleen met functionele cookies werken, bevat het Mijn buurt Oss platform geen cookiemeldingen.

Op andere sites worden er vaak ook cookies opgeslagen die bijvoorbeeld bijhouden welke producten u in een webwinkel heeft bekeken om hier later advertenties van te kunnen weergeven. Voor dit soort cookies is wel een cookiemelding verplicht. Hier maken wij binnen Mijn buurt Oss geen gebruik van.

Wat zijn mijn rechten over mijn gegevens?

U heeft als Europees burger een aantal rechten als het gaat om de persoonsgegevens die Mijn buurt Oss van u bewaart:

  • Het recht op inzage: U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens Mijn buurt Oss van u bewaart. Deze gegevens kunt u inzien via het account menu.
  • Het recht op rectificatie: U heeft het recht om de persoonsgegevens die Mijn buurt Oss van u bewaart aan te passen. Dit kunt u doen door middel van het account menu
  • Het recht om vergeten te worden: U heeft het recht om de persoonsgegevens die Mijn buurt Oss van u bewaart in te trekken. Dit doet u door uw account op te zeggen in het account menu.
Mocht u zich op een van deze rechten willen beroepen en hier niet de genoemde mogelijkheden binnen de website voor willen of kunnen gebruiken, dan kunt u altijd contact opnemen met de beheerders van de website. Zij zijn wettelijk verplicht om binnen 4 weken op uw verzoek schriftelijk of per e-mail te reageren.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens die u invult op de website

Zodra u ervoor kiest om uw account op te zeggen, worden uw persoonsgegevens uit het systeem verwijderd. Om bij storingen een eerdere versie terug te zetten worden er backups bijgehouden. Binnen deze backups zijn uw gegevens na het verwijderen of wijzigen nog enige tijd terug te vinden. Deze backups worden maximaal 2 maanden bewaard. Hierna zijn uw gegevens dus echt weg en kunnen deze niet meer worden teruggevonden.
Afbeeldingen die u naar het systeem uploadt en vervolgens verwijdert, worden eens in de week verwijderd.

De koppelingen die tijdens het gebruik zijn opgeslagen tussen uw account en projecten worden wel bewaard. Dit omdat er aan deze projecten ook door andere inwoners wordt meegedaan en op wordt gereageerd. Uw naam wordt bij deze berichten en projecten wel verwijderd en is na het opzeggen van uw account niet meer aan uw persoon te koppelen.

Data over het gebruik van de website

De geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website worden na 26 maanden automatisch verwijderd.

Wat als ik het hier niet mee eens ben?

Als u het niet eens bent met de manier waarop er binnen de website omgegaan wordt met persoonsgegevens, dan kunt u daar altijd contact over opnemen. Daarnaast heeft u het recht om hier een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over uw privacy op het Mijn buurt Oss platform of wilt u zich op een van uw rechten beroepen, dan kunt u contact opnemen met een van de volgende personen.

PLANTERRA
Account Managers MijnWijkplan
033-4321212
Hamersveldseweg 53
3833GL Leusden

Cell[0]
Systeembeheerders en ontwikkelaars
privacy-vragen@cell-0.com
Klokgebouw 112
5617AB Eindhoven