Hoe werkt het

Welkom op Mijn buurt Oss

Inwoners en gemeente werken op de website Mijn buurt Oss samen om buurten binnen de gemeente Oss mooier en leefbaarder te maken. Dit is de website waar wensen en ideeën van inwoners en werkzaamheden van de gemeente samenkomen. Op Mijn buurt Oss kunt u ideeën en werkzaamheden bekijken, er op reageren en zelf ideeën insturen.

Wat kan ik bekijken?

Op Mijn buurt Oss bekijkt u allerlei ideeën en werkzaamheden in uw buurt. U ziet welke ideeën uw buurtgenoten hebben om de straten, pleinen, het groen en speelplekken in de buurt prettiger te maken. De ideeën die voldoende ondersteund worden in de buurt worden verder uitgewerkt en uitgevoerd. Meer informatie over deze ideeën vindt u onder het kopje ‘ideeën’ . Naast ideeën van inwoners vindt u ook de werkzaamheden van de gemeente op Mijn Buurt Oss. U vindt dit onder het kopje ‘werkzaamheden’. Zo ziet u wat de gemeente van plan is in uw buurt en wanneer er gewerkt wordt buiten op straat. En u ziet wat voor plannen uw buurtgenoten hebben.

Hoe kan ik mee praten?

Naast bekijken kunt u ook meepraten op Mijn buurt Oss. U moet dan een account aanmaken. Voor het aanmaken van een account worden uw voor- en achternaam gevraagd en een e-mailadres. Meer informatie over het account vindt u onder het kopje ‘uw account’. U kunt reageren op alle ideeën en werkzaamheden. Daarnaast kunt u in uw eigen wijk hartjes uitdelen om een idee te ondersteunen. Hoe meer hartjes een idee verzamelt, hoe groter de kans is dat het idee verder uitgewerkt wordt.

Ik heb een goed idee. Wat moet ik doen?

Heeft u een goed idee om de wegen, pleinen, het groen of speelvoorzieningen in uw buurt nog mooier te maken? Of heeft u een goed idee voor uw buurt? Plaats uw idee dan op Mijn buurt Oss. Om een idee te plaatsen moet u een account aanmaken. Voor het aanmaken van een account worden uw voor- en achternaam gevraagd en een e-mailadres. Meer informatie over het account vindt u onder het kopje ’uw account’. Om uw idee verder uit te werken is het belangrijk dat uw idee gesteund wordt in de buurt. Door hartjes te verzamelen laat u zien dat de buurt uw idee steunt. Dat kunnen digitale hartjes en reacties zijn op Mijn buurt Oss, maar ook handtekeningen op papier. Kijk voor meer informatie over het proces bij het kopje ‘ideeën’.

Ziet u een nest van de eikenprocessierups in de openbare ruimte? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Andere meldingen over uw buurt? Maak dan een melding. Online melden is eenvoudig. Maak hier een melding openbare ruimte.

Contact opnemen

Als u een directe vraag wilt stellen over het platform of de werking daarvan kunt u contact opnemen met: