Ideeën

Onder het kopje 'Ideeën' vindt u alle ideeën die uw buurtgenoten op de website hebben gezet. U kunt daar ook uw idee plaatsen.  U steunt een idee door een hartje uit te delen of mee te praten in de reacties.

U kunt geen ideeën van buiten uw wijk ondersteunen. Zo regelen we dat alleen de inwoners uit de buurt rond het initiatief hun mening kunnen geven. U kunt natuurlijk wel aangeven dat u wilt helpen!   

Bij voldoende hartjes en/of reacties bekijkt de wijkcoördinator samen met de inwoners wat er nodig is om het idee te realiseren. Denk hierbij aan draagvlak, budget, beleid en technische haalbaarheid. Het idee is dan ‘In uitwerking’. 

Wanneer een idee daadwerkelijk uitgevoerd is, zijn inwoners vaak nog steeds betrokken bij het plan. Bijvoorbeeld omdat zij het groen onderhouden of het zwerfafval opruimen. Deze actieve projecten vindt u onder het kopje 'Actief'. U kunt u daar opgeven om mee te doen aan het idee.


Ik heb een goed idee. Wat moet ik doen?

U dient een idee in door op de homepagina te kiezen voor de knop 'Stuur idee in'. Om een idee  te plaatsen heeft u een account nodig. Voor het aanmaken van een account is uw voor- en achternaam en een e-mailadres nodig. Deze informatie is nodig zodat wij contact met u op kunnen nemen. Uw voor- en achternaam zijn zichtbaar op Mijn buurt Oss. Uw e-mailadres is niet zichtbaar op de website, maar alleen zichtbaar voor de betrokken medewerker van de gemeente Oss. Meer informatie over uw account en de privacy vindt u onder het kopje ‘Account'.

Bij het plaatsen van het idee kiest u een titel, foto/afbeelding en een omschrijving van het idee. Ook kiest u een locatie. Dit kan op de kaart of u kunt zoeken op een adres. Tot slot kiest u een categorie.

Lukt het niet om uw idee te plaatsen of heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met uw wijkcoördinator (zie hiervoor de pagina met uw wijkinformatie). Zij helpen u graag.