Algemene voorwaarden

Wij zien graag dat inwoners betrokken zijn bij het verbeteren van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van hun buurt. Door mee te doen op Mijn buurt Oss draagt u hier ook een steentje aan bij!

Mijn buurt Oss is een digitaal platform waar inwoners kunnen communiceren met de gemeente over wensen, ideeën en plannen in een wijk. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend dat aangedragen ideeën en plannen daadwerkelijk door de gemeente moeten worden uitgevoerd. De gemeente zal zich wel inspannen om via het platform informatie en uitleg te geven waarom ideeën en plannen eventueel niet in uitvoering/in behandeling worden genomen.

Ook kunnen er geen rechten worden ontleend op eventuele onjuistheden/niet meer actueel zijn van info. De gemeente spant zich in om zo duidelijk mogelijk en zo actueel mogelijke info te verstrekken.

Wij verwachten verder van alle deelnemers op Mijn buurt Oss dat zij zich houden aan de volgende spelregels:

  • Respect voor elkaar en elkaars mening.
  • Mijn buurt Oss.nl is vrij van discriminatie, belediging, intimidatie, laster en seksueel getinte content.
  • Elke reactie, wens of idee is geplaatst onder de eigen verantwoordelijkheid van de betreffende deelnemer en geeft de opvatting van die deelnemer weer.
  • Er wordenm geen privégegevens (zoals telefoonnummers en adresgegevens) gedeeld.
  • Deelname op Mijn buurt Oss is vrij van enig commercieel doel en/of reclame-uitingen door gebruikers.
  • Het verwijzen naar (web)pagina’s en het plaatsen/uploaden van data, zoals foto’s, afbeeldingen en teksten is toegestaan. De deelnemer zorgt ervoor dat hij/zij niet in strijd met de wet of andere regels handelt en dat hij/zij geen inbreuk maakt op intellectuele eigendoms-, privacy- of andere rechten. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat door een inbreuk.
Mijn buurt Oss heeft te allen tijde het recht om reacties te verwijderen, of deelnemers die zich niet aan de regels houden al dan niet permanent te blokkeren. Over ingrepen in reacties wordt niet gecorrespondeerd.