Vernieuwen speelterrein Pastoor Strijboschstraat

Update 17-01-2024: Naar verwachting worden in week 10 de zandbak en huidige toestellen verwijderd. Het is nog niet bekend wanneer de vervangende toestellen geplaatst gaan worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op 7 september 2023 heeft u van ons een uitnodiging ontvangen voor de inloopavond op donderdag 28 september. Deze avond was er de gelegenheid om uw mening te geven over de 2 ontwerpen met betrekking tot het vernieuwen van het speelterrein op de Pastoor Strijboschstraat. Met de informatie die deze avond en per email opgehaald heeft de gemeente een keuze kunnen maken met betrekking tot de invulling van het speelterrein. In deze brief leest u wat er gaat veranderen en wanneer dit gaat plaatsvinden.

Wat gaat er veranderen?
De huidige toestellen en het kunstgras kwamen niet meer door onze jaarlijkse inspectieronde heen. Om die reden zullen alle toestellen worden verwijderd en worden vervangen. Uit de informatieavond kwam naar voren dat de zandbak veel werd gebruikt. Om die reden wordt er op dezelfde plek een nieuw, ietwat groter exemplaar teruggeplaatst en aangevuld met een draaibare zandtafel en zitbankje.  Links vooraan het speelterrein plaatsen we het klauterparcours uit optie 1. Rechts achteraan, aan de kant van het Gepkespad, komt er een enkele schommel in combinatie met een vogelnestschommel. Tot slot om de verbinding te maken met de speellocatie op de Engelbeemd wordt het avonturenpad van stappaaltjes en boomstammen, die in beide opties stond aangegeven, geplaatst. 

Wanneer gaat het veranderen?
De firma Yalp zal deze speeltoestellen plaatsen. Er zit 12 weken levertijd op de speeltoestellen en we verwachten medio april te kunnen starten met de werkzaamheden.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 29-11-2023
Idee is ingestuurd op 29-11-2023