Werkzaamheden Speelterrein - Kleine Eng

Op deze pagina informeren wij u over enkele werkzaamheden aan dit speelterrein. Een aantal speelelementen op de Kleine Eng zijn afgekeurd tijdens onze jaarlijkse speeltoestelleninspectie. Om die reden heeft de gemeente gekeken naar de herinrichting van het speelterrein.

Speeltoestellen

Op de verhoging grenzend aan het speelveld worden de kruipbuis en palen verwijderd en plaatsen we een nieuw speeltoestel. Het betreft een speeltoren met glijbaan, trap en stappalen. Ook wordt het bestaande evenwichtstoestel vervangen voor een nieuw obstakelparcours met evenwichtsactiviteiten. Tot slot voorzien we het speelveld van extra kantplanken.
 

Verandering ondergronden

Het speelterrein wordt voorzien van een extra toegang. Onder deze toegang wordt een betonduiker aangebracht welke als drainage dient voor de gehele speelvoorziening. De beide toegangen worden met elkaar verbonden door een half verhard pad.

De firma Kompan en de Korenbeemd zullend op een later tijdstip deze werkzaamheden uitvoeren. Wanneer we meer informatie hebben zullen we dat op deze pagina met u communiceren.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 16-11-2023
Idee is ingestuurd op 16-11-2023