Speelterrein De Band - Lith

In maart informeerden wij u dat speelterrein De Band onze aandacht verdient en dat de gemeente Oss budget beschikbaar stelt om deze locatie, mogelijk gefaseerd, aan te pakken.

Nieuwe inrichting in 2024
Voor de nieuwe inrichting van deze speel- en ontmoetingslocatie zijn twee opties uitgewerkt. Hierbij geld dat de twee toestellen die aan de Willem Alexanderstraat staan verplaatst worden naar De Band.

Links naast deze tekst, onder het kopje 'bestanden' ziet u 'speelplek de band lith opties'. Wanneer u deze opent, kunt u linksboven zien welke optie het is (optie 1 of 2). Graag ontvangen we uw voorkeur per e-mail vóór 21 juni 2024. Dit kan naar s.kleijngeld@oss.nl . De optie met de meeste stemmen zal worden uitgevoerd. Mogelijk gebeurt dit gefaseerd over 2024 en 2025 in verband met de kosten die aan de verschillende optie zijn verbonden. Als we geen reactie van u ontvangen, gaan wij ervan uit dat u geen interesse heeft om mee te denken. Via deze pagina zal de uitslag na 21 juni 2024 gedeeld worden. Verder zal hierover een e-mail worden gestuurd aan de mensen die hun reactie per e-mail hebben gegeven.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Goed idee maar zorg voor goede drainage

Antwoord
Idee is ingestuurd op 23-05-2024