Insect/BIJ, vriendelijke wilde tuin

Een super grote bak met bloemen. In eerste instantie om de bedreigde 'bij' te helpen. Bedoeling: een natuurlijke, insect en vogel vriendelijke wilde tuin. Een kleine HEEMTUIN. (Dit betekend weinig onderhoud) De bak afgezetten met een anti vandalisme hek en laagblijvende stekelplanten tegen plassende honden. Een bankje ervoor om te genieten, van bloemen, insecten en vogels. https://nl.wikipedia.org/wiki/Heemtuin

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Floor Jilesen, opbouwwerker van OnsWelzijn is met de initiatiefnemers aan de slag gegaan om dit idee uit te gaan voeren. Heeft u vragen: floor.jilesen@ons-welzijn.nl

Hartelijk dank voor het plaatsen van uw idee op Mijn buurt Oss. Fijn dat u onze website heeft gevonden. Het is belangrijk dat uw buurtgenoten uw idee ook een goed idee vinden. Probeer uw buurtgenoten naar deze website te krijgen voor het geven van hartjes en/of te reageren op uw idee. Dit gaat gemakkelijk met de knop ‘Deel dit idee’. Succes! Over ongeveer drie weken neem ik contact met u op. Als u eerder vragen heeft, neem gerust contact met mij op. Met vriendelijke groet, Noortje Spierings wijkcoördinator Schadewijk

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 15-06-2021

Het spoorpark mag zeker meer wilde beplanting krijgen voor insecten en om meer biodiversiteit in de stad te creëren. Maar ook een goed idee om dit verder door te trekken naar de middenbermen van de singels (o.a. Vijversingel, Kapelsingel) en op andere groenstroken in de wijk en vakken in het Gruttopark, Adelaarpark en Kuipers Rietbergpark. Het fleurt de wijk op met deze kleurijke wilde bloemen die veel vlinders aantrekken. Het wordt gestimuleerd door de gemeente om meer groene tuinen aan te leggen maar het zou fijn zijn wanneer de gemeente zelf in de openbare ruimte het voorbeeld geeft door o.a. meer dracht- en waardplanten in te zaaien (https://www.orbis.nl/nieuws/dracht-en-waardplanten). Deze planten zullen waarschijnlijk niet zoveel in tuinen te vinden zijn omdat velen ze als onkruid bestempelen maar zorgen er wel voor dat vlinders kunnen blijven voortbestaan. Fijn als de gemeente hier een steentje aan bijdraagt.

Antwoord

Langs het gehele spoorlijn mag meer vlinder en bijen planten. Maar ook vooral waardplanten. Dus goed idee

Antwoord
Idee is ingestuurd op 21-03-2021