Werkzaamheden Kerkplein in Maren-Kessel

De gemeente Oss gaat het Kerkplein in Maren-Kessel opknappen. Hierin krijgen ook de stenen van een Romeinse tempel, die al bijna 50 jaar opgeslagen liggen een nieuwe bestemming.

Waarom gaan we veranderen?
Het Kerkplein is aangelegd in 1973 en bestaat voor een groot gedeelte uit split. Het split moet de meanders van de Maas uitbeelden. Door vervuiling van het split is de oorspronkelijke inrichting nauwelijks nog zichtbaar, en is het plein lastig te onderhouden. Daarom zijn wij, in samenspraak met de kernraad van Maren-Kessel, tot een passende nieuwe inrichting gekomen, waarbij de oorspronkelijke contouren van de Maas weer in ere worden hersteld.      

Wat gaat er veranderen?
Het vervuilde split wordt afgegraven en vervangen door Achterhoeks Padvast. Daarnaast gaan we enkele bomen, die nu dicht op elkaar staan, verplaatsen, zodat deze bomen meer groeiruimte krijgen. De geasfalteerde weg tussen de kerk en het Kerkplein, die is afgesloten met paaltjes, gaan wij versmallen en vervangen door een aantrekkelijk pad van gebakken stenen.

Tempelstenen Kessel
Bij baggerwerkzaamheden in de Maas circa 50 jaar geleden zijn bij Kessel bijzondere stenen van een Romeinse tempel gevonden. Na de vondst hebben de stenen op verschillende plaatsen opgeslagen gelegen. In overleg met de Heemkundekring is besloten om deze stenen in Maren-Kessel op het Kerkplein een mooie plek te geven. De stenen van de Romeinse tempel worden daarom in dit plan opgenomen. Ze worden hierdoor weer zichtbaar op een mooie centrale plek in het dorp. De stenen worden in het midden van het plein in een U-vorm aangebracht en voorzien van zitplanken. Aan de achterzijde wordt een grote stalen pergola geplaatst als verwijzing naar de oorspronkelijke tempel. Het nieuwe element wordt opgenomen in de tempelroute waarbij we met een sfeervol infobord de historie weer tot leven willen brengen.

Wat is de planning?
De werkzaamheden zullen in verschillende fases plaatsvinden. Naar verwachting worden voor het einde van 2023 enkele bomen verplaatst en het vervuilde split afgegraven. In de eerste helft van 2024 zullen de werkzaamheden ten behoeve van de tempelstenen worden uitgevoerd.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 06-12-2023
Idee is ingestuurd op 06-12-2023