Verbetering kwaliteit GROEN in de WADI'S Piekenhoef

Het groen van de wadi's in de wijk Piekenhoef te Berghem is niet geworden wat velen ervan verwacht hadden.
Een kwaliteits impuls is wenselijk.  Helaas ontbreken de beloofde bloemenweiden.
Samen met aanwonenden en wijkbewoners van de Piekenhoef  voorstellen ontwikkelen richting Dorpsraad en Gemeente om een en ander te realiseren en te komen tot goed  en betaalbaar onderhoud.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Met de initiatiefnemer is er al een aantal malen contact geweest. Er is een samenwerking met buurtbewoners en de dorpsraad tot stand gekomen. Zij werken samen aan een voorstel voor invulling van en onderhoud van de Wadi's.

Hartelijk dank voor het plaatsen van uw idee op Mijn buurt Oss. Fijn dat u onze website heeft gevonden. Volgende week neemt de wijkcoördinator van Berghem contact met u op.

Reacties

Graag wil ik jullie laten weten dat wij de schuine kant t.h.v. Bietenveld 1 zelf onderhouden , we hebben het aangeplant met groenblijvende bodembedekkers en vlinderstruiken De aangebrachte bollen ( door de gemeente geplant ) hebben hiervan geen hinder .

Antwoord

Geachte heer Ven.Wie nu door de Piekenhoef wandelt ziet dat de wadi bij het Bietenveld er aan beide zijkanten zeer mooi uitziet met al die gele narcissen. Compliment.Dit kan als voorbeeld dienen voor de andere wadi’s in onze wijk. Het is mij niet duidelijk wat er ingeplant is in het lage gedeelte van de wadi. Vorig jaar is deze afgeschrapt. Is er iets nieuws ingezaaid?In veel wadi’s is dit lage gedeelte aan het verwilderen met o.a. struikgewas.

Antwoord

Beste heer Hofmans, Dank u wel voor uw uitgebreide reactie. Gezien uw reactie en vragen stel ik voor om hierover persoonlijk met mij contact op te nemen. Succes in elk geval met uw oproep aan buurtbewoners. Met vriendelijke groet, Judith Swinkels, wijk coördinator Berghem.

Antwoord

Hallo JudithIk heb gisteren een reactie op jouw laatste bericht gestuurd. Is deze aangekomen?Ik stelde dat ik open sta voor een gesprek met jou als jij hieraan, zoals u aangeeft, behoefte hebt.Ik nodig u hiervoor uit op Rijstveld 1 te Berghem. Lekker dicht bij de grootste wadi. Ik kan in principe elke dag.Met vriendelijke groetGerard Hofmans

Antwoord

Hallo JudithIk heb gisteren een reactie op jouw laatste bericht gestuurd. Is deze aangekomen?Ik stelde dat ik open sta voor een gesprek met jou als jij hieraan, zoals u aangeeft, behoefte hebt.Ik nodig u hiervoor uit op Rijstveld 1 te Berghem. Lekker dicht bij de grootste wadi. Ik kan in principe elke dag.Met vriendelijke groetGerard Hofmans

Antwoord

Beste heer Hofmans, Dank voor het plaatsen van dit initiatief in uw buurt te Berghem. Aangezien de Wadi's een bijzonder project zijn en de invulling samen met ons, als gemeente, kan worden ingevuld, gaan we hierover graag met u in gesprek. Het voorstel van Rob Zijderveld en ondergetekende is om samen een afspraak te plannen. U kunt met ons contact opnemen via de link van wijk coördinator Berghem. We horen graag van u. Met vriendelijke groet, Judith Swinkels Wijk coördinator Berghem

Antwoord

Hallo Judith,Het onderwerp is bekend bij Rob Zijderveld. Evenzo bij de Dorpsraad als bij de verantwoordelijke wethouder. Najaar 2020 is dit persoonlijk met hun besproken.Een gesprek met jou en Rob heeft volgens mij op dit moment nauwelijks toegevoegde waarde. Mogelijk zien jullie dit anders. Dit als er bijvoorbeeld plannen liggen om de beoogde doelstelling te realiseren.De plaatsing van mijn zijde is vooral bedoeld om andere wijkgenoten op te roepen hun visie, mening en wensen aangaande het groen in de Piekenhoef weer te geven.Zijn er andere mogelijkheden om andere wijkbewoners bij dit proces te betrekken?Gaarne hoor ik jou visie in het realiseren van beoogde doelstelling.Met vriendelijke groet,Gerard Hofmans

Antwoord

Beste Gerard,Goed initiatief!Ik zou ook graag een kleurrijke wadi zien. Aannemelijk zou zijn om de direct aanwonenden aan de wadi hierin te betrekken omdat zij hierop uitzicht hebben.Ik ben benieuwd hoe dit zich verder ontwikkeld; aangezien er al directe gesprekken hebben plaatsgevonden.Met vriendelijke groet,Robert

Antwoord

Beste Robert Van Summeren.Het is juist de bedoeling aanwonenden aan de wadi's bij het initiatie actief te betrekken.In het volgende Berghs Contract wordt door de Dorpsraad een oproep geplaatst voor actieve vrijwilligers/belangstellende voor de uitvoering van dit project.Samen met hen, de Dorpsraad en de Gemeente zullen we deze kar moeten trekken.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 08-02-2021