Verbeteren speeltuin "De Run" Geffen

Wij wonen al ruim 20 jaar in Geffen, vanaf 2002 in de wijk “De Run” en vanaf 2018 in de "Verlengde De Run”. De speeltuin “'t Speulhuukske”, gelegen tussen De Rosmolen en De Karn, is een belangrijke plek voor de kinderen van deze wijken. Ook onze kinderen hebben hier veel tijd doorgebracht.


In februari van dit jaar overleed plotseling onze jongste zoon Noud, één dag voor zijn achtste verjaardag. Noud was een echt buitenkind, dat zodra het weer het toeliet, een speeltuin of de natuur opzocht. Steeds minder vaak ging Noud naar “'t Speulhuukske”. Deze speeltuin is al een ruim aantal jaren in verval en heeft geen aantrekkingskracht meer op kinderen. Er zijn al eerdere initiatieven geweest om de speeltuin op te knappen, maar deze ideeën zijn nooit ten uitvoer gebracht. Het overlijden van Noud heeft ervoor gezorgd dat wij dit ter gedachtenis aan hem opnieuw onder de aandacht willen brengen. Voor Noud komt dit te laat, maar wij weten zeker dat hij het, sociaal als hij was, geweldig zou vinden als de kinderen van Geffen, weer met veel plezier van de speeltuin gebruik zouden maken. Op veel kinderen heeft zijn overlijden een diepe indruk gemaakt. Wij hopen deze kinderen troost te kunnen bieden als zij in “Noud's speeltuin” kunnen komen spelen. Daarnaast weten we uit contact met buurtgenoten dat er veel draagvlak is uit beide wijken om deze speeltuin te vernieuwen.


Initiatiefnemers voor dit plan zijn Rolf en Annemie Hermse, ouders van Noud. Ook Roy Romme (bewoner van de Verlengde De Run) en Jeroen van de Borgh (bewoner van De Run) zijn hierbij betrokken. Roy Romme heeft ruime ervaring met het inrichten van onder andere speeltuinen. Het idee is de speeltuin een overwegend groen karakter te geven, waarbij gebruik van duurzaam materiaal en aandacht voor beplanting belangrijk zijn. Ook één of meerdere interactieve speeltoestellen zouden hierbij goed in de geest van Noud passen. Wij kunnen hiervoor zelf een eerste opzet maken.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Hallo Rolf,

Mooi dat jullie het initiatief nemen om het Speelhuukske onder de aandacht te brengen via Mijn Buurt Oss. Zeker na hetgeen jullie is overkomen met Noud.
En fijn dat er al buurtgenoten aangehaakt zijn. Dat is precies wat de gemeente wil met deze site; het is een idee vanuit de buurt.
Na navraag intern weet ik dat in het speeltuintje voor de kleintjes 3 kleine toestellen vervangen worden. Inspectie wees uit dat dit hard nodig is.
Fijn als jullie als buurt een eerste opzet maken van hetgeen jullie voor ogen hebben. Na de zomervakantie, eind september/oktober, neem ik of een collega dan weer contact met u op.

Met vriendelijke groeten,
Alex van der Heijden
vervangend wijkcoördinator

Reacties

Het is een mooie gedachte en idee om het speeltuintje mooi op te knappen. Na vele jaren mag er wel iets gebeuren.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 16-07-2023