Speelterrein Iepenstraat

Update 08-03-2024:
De werkzaamheden aan het speelterrein starten in week 12. Naar alle waarschijnlijkheid is de voorziening speelklaar rond week 14. Dit is de week van 01-04 t/m 07-04.

Update 07-02-2024:
De speeltoestellen worden naar verwachting in week 12 geinstalleerd. Dit is de week van 18-03 t/m 22-03.
Voorafgaand (vermoedelijk in week 11) worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update 04-01-2024:
Dank voor alle reacties en input. Op basis van alle gemailde voorkeuren is de keuze gevallen op het plaatsen van de toestellen zoals zichtbaar in optie 2. We weten nog niet wanneer alles geplaatst zal worden. Zodra er meer bekend is, zullen we dit op deze pagina communiceren.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een aantal toestellen in de speeltuinen aan de Iepenstraat waren aan het einde van hun levensduur, niet meer veilig en zijn inmiddels verwijderd. Als toegezegd gaat de gemeente Oss in 2024 een deel van de speelvoorziening in de Iepenstraat vernieuwen.

Nieuwe inrichting in 2024
Voor de nieuwe inrichting van een gedeelte van de speeltuin zijn twee opties uitgewerkt. Hierbij geldt het uitgangspunt dat de nog aanwezig toestellen voorlopig worden behouden. Door belanghebbenden kan uit de twee opties een keuze worden gemaakt.

Graag ontvangen we uw voorkeur per e-mail voor 20-12-2023, dit kan naar s.kleijngeld@oss.nl . De optie met de meeste stemmen zal worden uitgevoerd. Als we van u geen reactie ontvangen, gaan wij ervan uit dat u geen interesse heeft om mee te denken. Via deze pagina zal de uitslag na 20-12-2023 gedeeld worden, verder zal hierover een e-mail worden gestuurd aan de mensen, die hun reactie hebben gegeven.