Speellocatie Goudplevier en Kievit

In Goudplevier en Kievit worden dit jaar nieuwe speeltoestellen geplaatst. Wij gaan een aannemer zoeken om de werkzaamheden uit te voeren.  Om alvast een beeld te krijgen naar de nieuwe inrichting kunt u hier een presentatietekening vinden,

De keuze van de inrichting en speeltoestellen zijn intern bepaald en biedt geen ruimte voor inspraak. De werkzaamheden zullen voor geen tot nauwelijks overlast zorgen. Tijdens de werkzaamheden is het niet toegestaan om het terrein en toestellen te betreden.

De huidige toestellen blijven tot die tijd staan om te gebruiken. Mochten er gebreken zijn kunt u deze melden via http://www.oss.nl onder het kopje meldingen straatmeubilair. De afweging wordt gemaakt om het toestel te repareren of te verwijderen. Ook blijven de toestellen gekeurd worden.

De speellocatie in de Grutto staat ook op de planning om dit jaar het ontwerp uit te werken.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 03-06-2024