Snelheid verlagen Landweerstraat-Noord/spoorlaan

Graag zou ik willen vragen of het mogelijk is om iets aan de doorsluip route (Landweerstraat-Noord/ spoorlaan ) te doen. Dat mensen een snellere route nemen prima, maar het is een 30km zone. Maar er word met minimaal 50 km door de straat gereden. Waar ook veel kinderen buiten spelen!!! Ik vind het voortaan levensgevaar en dood eng als mijn kind buiten wil spelen!! 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Inmiddels contact gehad met de melder, waarbij onderstraande reactie gedeeld is:

Mijn Buurt Oss.nl niet het juiste platform om overlast te melden.

Mijn buurt Oss.nl is met name bedoeld voor projecten/ bewonersinitiatieven zoals het plaatsen van een geveltuintje, nieuwe speelvoorzieningen etc.

Snelheidsoverlast kan gemeld worden de gemeente via MOR (Melding Openbare Ruimte)

Ik wil iets melden - Gemeente Oss

Ook bij de politie kan overlast gemeld worden via 0900-8844 of online via Contact | politie.nl

Bij de gemeentehandhaving en wijkagenten zijn geen eerdere overlastmeldingen bekend op genoemde lokatie.

Na intern overleg binnen de gemeente kreeg ik onderstaande reactie n.a.v. de gestelde vraag.

Weginrichting

De huidige inrichting van de Landweerstraat-Noord is zo vormgegeven dat het voor weggebruikers voldoende duidelijk is wat van hen verwacht wordt. De inrichting van de weg en omgeving voldoet aan de landelijk geldende eisen en richtlijnen van dat van een ‘woonstraat’. Gezien de duidelijkheid in inrichting mag van weggebruikers verwacht worden dat zij op de hoogte zijn van de geldende snelheidslimiet van 30 km/uur.

 

Verkeersgedrag in ‘woonstraten’

In woonstraten wordt van automobilisten (des te meer) verwacht dat zij rekening houden met de aanwezigheid van andere weggebruikers. Automobilisten weten dat zij de weg moeten delen met andere weggebruikers en verwachten deze dan ook tegen te komen. Iedereen weet dat in woonstraten kinderen plotseling over kunnen steken, bijvoorbeeld uit een rij geparkeerde auto’s. In woonstraten rijdt over het algemeen alleen lokaal verkeer door de straat. Bestuurders wonen vaak in de buurt en zijn op de hoogte van de verkeerssituatie. Van automobilisten wordt niet alleen verwacht dat zij rekening houden met andere weggebruikers (die zij nog niet meteen kunnen zien),

maar ook dat zij hun snelheid aanpassen naar de geldende snelheidslimiet of zelfs lager als de situatie dat van hen vraagt.

 

Verantwoordelijkheid weggebruikers

De verantwoordelijkheid voor correct verkeersgedrag ligt bij de weggebruiker zelf. Bestuurders die te snel rijden, kiezen daar bewust voor. Het juiste verkeersgedrag is niet zonder meer af te dwingen met fysieke maatregelen. Weggebruikers die de regels aan hun laars lappen moeten door middel van handhaving worden aangesproken op het ongewenste gedrag. Handhaving op te hard rijden is een taak van de politie. Zij controleren periodiek, op alle wegen in de gemeente Oss.

 

Wat kunt u zelf doen?

Alle inwoners van de gemeente Oss maken gedeeld gebruik van de openbare ruimte. Zo wordt er gespeeld, gewandeld, gereden en vooral geleefd. Belangrijk hierbij is dat inwoners vooral samenleven. In een samenleving houdt men rekening met gedrag en normen en waarden van anderen. Evengoed wordt van mensen respect voor de geldende regels verwacht. Als anderen de regels aan hun laars lappen kunt u hen hierop aanspreken. Uit ervaring blijkt, wanneer mensen door anderen in hun omgeving beleefd worden aangesproken, dat sociale druk effectiever is dan handhaven. Wij zouden u dan ook willen vragen om de bewoners in uw straat hier ook op aan te spreken.

Bij overlast graag melding doen bij de gemeente  en / of politie via de eerder genoemde mogelijkheden.

Bedankt voor de melding. Ik ga intern overleggen en neem binnen 2 weken contact met u op. 

Met vriendelijke groet,

Sandra de Veer
Wijkcoördinator Schadewijk

Reacties

Idee is ingestuurd op 17-03-2024