plastic zakken

Oplossing: om het weg waaien van plastic zakken/zwerfafval te voorkomen: Om elke lantaarn paal een ring/band met haken plaatsen. Zo kan iedereen zijn zakken makkelijker kwijt, en is het voor de ophaaldienst ook praktischer. In Heesch zijn ze al geplaatst.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

De gemeente kiest er op dit moment niet voor om de verzamelringen te plaatsen: - Vanuit andere gemeenten weten we dat er vaak zakken aan de ringen worden gehangen zodra de zak vol is. Ongeacht wanneer we de PBD zakken komen ophalen. Dit is niet wenselijk en geeft een rommelig straatbeeld. Het inzamelen van de zakken kost verhoudingsgewijs zo meer tijd. Nu pakken de beladers veel zakken tegelijk gemakkelijk op en gooien ze achterin de wagen. Zakken aan de haakjes moeten eerst losgemaakt worden of scheuren als ze van de ring worden afgetrokken. De lussen draaien in elkaar of mensen knopen de zakken vast en dat kost meer tijd per handeling. - We werken nu vaak met clusterplaatsen en met verzamelringen krijg je veel meer ‘stoppunten’. - De beste manier om te voorkomen dat zakken wegwaaien is door ze aan elkaar te knopen of er een steen of iets dergelijks op te leggen. Met vriendelijke groet, Noortje Spierings, wijkcoördinator Schadewijk

Reacties

Goed idee. Diverse gemeenten maken hier al langer gebruik van en het ziet er ook netter uit dan alle losliggende zakken. Nu waaien er geregeld zakken de straat op wat extra gevaar op levert voor het verkeer. Het zal niet in alle straten mogelijk zijn, maar daar waar de lantaarnpalen aan de straat staan zou het fijn zijn wanneer er een aantal kroonringen per straat geplaatst worden. Voor de inzamelaar is het ook handiger dat het afval minder verspreid ligt.

Antwoord

Ik heb dit idee onlangs ook ingestuurd! Zie hier in de app. Grappig dat u nu dit idee ook indient. Bij mij is de titel Kroonringen!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 15-04-2021