Inrichting Nieuwe Hescheweg, Margrietlaan, Irenelaan en Marijkelaan

De gemeente Oss gaat de inrichting van de Nieuwe Hescheweg, Margrietlaan, Irenelaan en Marijkelaan vernieuwen. We leggen aan u uit waarom en zullen deze pagina gebruiken om u, waar mogelijk, van nieuwe informatie te voorzien. 

Waarom gaan we veranderen?
Aanleiding voor dit project is dat de riolering aan vervanging toe is en hemelwater wordt afgekoppeld. Dit biedt de mogelijkheid om gelijktijdig de straten opnieuw in te richten. Hierbij zouden we graag meer ruimte realiseren voor groen en bomen.

Doel is het realiseren van een prettigere meer klimaat robuuste woonomgeving en zo invulling te geven het coalitieprogramma 2022-2026, onderdeel klimaat en energie.

Hoe kan ik meedenken?
Voordat het project wordt opgestart, zijn we benieuwd naar uw ideeën en wensen. Om die reden is er een bewonersavond georganiseerd op woensdag 10 december tussen 19.30 en 21.00 op het gemeentehuis is Oss. De doelstelling deze avond was het ophalen van ideeën en wensen vanuit de bewoners van deze straten. Daarnaast is er informatie over de achtergronden van het project gedeeld. Dit betrof onder andere de redenen waarom we het regenwater gaan afkoppelen van de riolering en de meerwaarde van het vergroenen van straten.  

Wat is de planning?
De tijdens de informatieavond opgehaalde ideeën en wensen zullen onderdeel worden van het projectplan dat voor dit project wordt opgesteld. Op basis hiervan zal het project worden opgestart en een projectleider aangewezen. Samen met zijn/haar projectteam zal een ontwerp worden opgesteld voor de openbare ruimte. Dit ontwerp wordt naar verwachting in de eerste helft van 2024 gepresenteerd. Hierbij wordt teruggekoppeld wat er met uw ideeën is gedaan. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Een voorbeeld van een buurt in Eindhoven. Meer groen en voor de parkeervakken een andere steenkleur: https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stadsdelen/stadsdeel-strijp/herinrichting-fase-4-plataanbuurt

Antwoord

Inderdaad een mooi voorbeeld Adri. Jouw inspiratie voor de wadi werkt helaas niet.

Antwoord

Welke criteria gelden er in Oss voor de wadi? Elders is er veel mogelijk. Wordt spelen gefaciliteerd of ontmoedigd?

Antwoord

Adri, neem even een kijkje op de RIBOR (richtlijnen inrichting en beheer openbare ruimte): https://www.oss.nl/RIBOR.htm

Antwoord

Dank voor het meedenken, ga het doorgeven aan de projectleider!

Antwoord

Ter inspiratie voor de wadi: https://k-s.be/ruimte-omgeving/publieke-ruimte/visietekst-speelvriendelijke-wadis/ https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/08/05/wadi/

Antwoord
Idee is ingestuurd op 12-01-2024