Herinrichting Kapelstraat en Walstraat

Afgelopen jaar is het ontwerp van de Kapelstraat en Walstraat gepresenteerd. Op 25 mei start aannemingsbedrijf  Remmits BV uit Wijchen met de werkzaamheden. Wij informeren wij u over het werk, de planning en wat u hiervan merkt

 

Wat gaan we doen?

We gaan de bestaande verharding verwijderen. We gaan nieuwe riolering leggen in de Kapelstraat en de Walstraat.  Een riolering voor het vuile water en een riolering voor het regenwater. Daarna brengen we nieuwe verharding aan. Deze verharding bestaat uit rood asfalt   voor de weg met in het midden en betonnen strook en aan de zijkant een strook van gebakken klinkers. Voor de stoep en inritten gebruiken we zoveel mogelijk de tegels en klinkers die er nu ook liggen. Ook gaan we rioolaansluitingen van de huizen vervangen.

Tegelijkertijd met ons werk vervangen de nutsbedrijven de gas- en waterleidingen. Het bedrijf E-fiber legt ook glasvezel aan als wij aan het werk zijn.

Wat is de planning?

We voeren het werk in twee fasen uit. De tekening van de fasering vindt u bij de documenten. Fase 1 start op 25 mei. We beginnen in de Kapelstraat op het deel van de Houtstraat tot en met de kruising Walstraat. Fase 1 willen we voor de zomervakantie in augustus klaar hebben. Fase 2 voeren we uit van september tot en met november. Omdat we tijdens ons werk ook archeologische onderzoek moeten uitvoeren kan dit de planning vertragen.

Wat merkt u hiervan?

De Kapelstraat en de Walstraat zijn dus voor een deel afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners die in het gebied liggen waar wordt gerwerkt krijgen hierover een brief. Ze worden op tijd geinformeerd als zij last gaan krijgen van het werk.

Heeft u vragen?

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer P. Megens.  Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0412.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties op het ontwerp verzamelen we tot 25 december. In januari gaan we deze bespreken en kijken of en wat we kunnen veranderen. Het ontwerp wordt hierna weer op deze site geplaatst, krijgt iedereen die gereageerd heeft bericht en we geven aan wat er met de opmerkingen is gedaan. Graag wel uw contactgegevens aan mij mailen zodat ik u kan blijven informeren. In het kader van de privacy kan dat niet via deze site. De foutmelding over de site zal ik naar de beheerder sturen.

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 10-05-2021

Fietsstraat ipv fietsstrook

Antwoord

Voor de fietsers (kinderen) is het gewenst dat de Kapelstraat veiliger wordt. Er staan veel auto’s langs de weg geparkeerd in de Kapelstraat met name tussen de Houtstraat en walstraat in. Dit zorgt voor onveilige situaties. Fietsers moeten erom heen en automobilisten willen er gelijktijdig door, wat gevaar oplevert. Ook in de Walstraat staan regelmatig auto’s langs de weg. Ook wordt er vaak veel te hard gereden. Daarnaast is de oversteek van Kapelstraat/Walstraat naar school (Kerkstraat) erg onoverzichtelijk. Basisschoolleerlingen moeten hier oversteken, maar hebben erg slecht zicht. Het gebeurt weleens, dat een auto hier flink op de rem moet voor een kind. De situatie moet veiliger, maar vraag me af of enkel een fietsstrook voldoende is. Naar mijn mening zou ook iets gedaan moeten worden aan de parkeergelegenheid en aan de oversteekplaatsen.

Antwoord

Schetsontwerp voor de Kapelstraat in Megen: - Het plan lijkt echt van deze tijd maar de onderbouwing vanwege de vermeende onveiligheid van de huidige situatie wordt node gemist. -Onveilig is wel de verzamelplaats van de fietsende schooljeugd thv de Meerstraat die de Kapelstraat blokkeren. - Aandacht is ook wenselijk voor de oversteek, van de Kapelstraat, van voetgangers thv de Houtstraat én Meerstraat. Ook lopen voetpaden dood. - Een boom od zou het inmiddels dramatische aanblik van woning Kapelstraat 30 (aanblik vanaf de kruising met de Elzenstraat) enorm kunnen verbeteren en daarmee de inkijk op de Elzenstraat enigszins kunnen opkrikken. -- Het is de moeite waard om ter plekke te schouwen-- Eef van de Coolwijk

Antwoord
Idee is ingestuurd op 11-11-2020