De Oude Litherweg

De gemeente Oss gaat dit jaar de Oude Litherweg opknappen.

Oude Litherweg
De Oude Litherweg knappen we op door het bestaande riool te vervangen. Daar waar mogelijk koppelen we regenwater van het riool af en bergen wij dit regenwater in het omliggend groen.

De oude stenen gaan eruit en er worden nieuwe stenen aangebracht. We maken de Oude Litherweg veiliger door deze in zijn geheel in te richten als 30 km zone.

Bestaande bomen handhaven we zoveel als mogelijk. Nieuwe bomen en extra aandacht voor groen zijn in ons plan opgenomen.

Vragen en opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar de projectleider R. Lemmens van de gemeente Oss via r.lemmens@oss.nl o.v.v. opknappen Oude Litherweg.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 12-04-2023