De Meteoor en de Oude Litherweg

De gemeente Oss is voornemens eind van dit jaar / begin volgend jaar de Oude Litherweg en het direct daaraan gelegen terrein van de Meteoor op te knappen.

Oude Litherweg
De Oude Litherweg knappen we op door het bestaande riool te vervangen. Daar waar mogelijk koppelen we regenwater van het riool af en bergen wij dit regenwater in het omliggend groen.

De oude stenen gaan eruit en er worden nieuwe stenen aangebracht. We maken de Oude Litherweg veiliger door deze in zijn geheel in te richten als 30 km zone.

Bestaande bomen handhaven we zoveel als mogelijk. Nieuwe bomen en extra aandacht voor groen zijn in ons plan opgenomen.

Meteoor
Het terrein van de Meteoor is grofweg te verdelen in 4 delen.

  1. Daar waar het wijkcentrum zich bevind realiseren we een rechte doorsteek naar de hoofdingang. Deze wordt zo ingericht dat minder valide goed, makkelijk en veilig het wijkcentrum kunnen bezoeken;
  2. Het schoolplein gelegen aan de zijde van de Oude Litherweg knappen we ook op. Verouderde speeltoestellen verdwijnen, nieuwe komen daarvoor terug. Op deze locatie willen we ook een Tiny Forest gaan realiseren;
  3. Het bestaande voetbalpleintje gelegen aan de Jonker van Ossstraat handhaven we. De doeltjes vervangen we door nieuwe;
  4. Het peuterplein, ook gelegen aan de Jonker van Ossstraat, pakken we ook aan. Oude toestellen worden verwijderd, sommige worden opgeknapt of verplaatst en een aantal nieuwe toestellen worden geplaatst. Streven is om een van de nieuwe speeltoestellen te combineren met spelen met water.

Samen met inwoners
Door het coronavirus is het nu niet mogelijk om een informatiebijeenkomst te organiseren. Maar de gemeente wil wel graag weten wat u van het plan vindt. De plannen en het ontwerp staan op Mijn Buurt Oss

Vragen en opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar de projectleider A. Rood van de gemeente Oss via a.rood@oss.nl o.v.v. opknappen Metoor/Oude Litherweg.

Graag ontvangen wij uw reacties vóór vrijdag 24 september .

Alle opmerkingen worden verzameld en binnen de projectgroep besproken. In de week van 27 september tot en met 1 oktober krijgt u reactie van ons .

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Wellicht een idee om ook het plein aan de Jonkers van Osstraat meer te vergroenen als speelplek? Ik heb er 30 jaar geleden op school gezeten en het is er nog net zo versteend als toen terwijl er meer uit te halen valt.

Antwoord

hallo ik wauw even dat er ook naar se kruising oudelitherweg orseleinstraat naar gekeken kan worden ten eerste wordt hier veel te hart gereden word en de parkeerplaats bij mij voor de deur zeker met in en uit stappen dat er nog geen ernstige ongelukken zijn gebuurt want er zit een bochtje in de kruising ik zit net in de bocht met parkeren hoop dat jullie dat ook mee nemen als de straat aangepast wordt verder is het een goed prject in afwachting john

Antwoord
Idee is ingestuurd op 13-09-2021