Vergroening speelterrein Basisschool Megen

Het vergroenen van het schoolplein, basisschool “De Klim Op” in Megen.

De aanleiding
Het schoolplein van basisschool “De Klim Op” in Megen is in 2018 groener gemaakt. De aanleiding was dat er geen schaduw op het plein kwam en het in de zomer erg heet werd. Een groot deel van het schoolplein bestond uit straatstenen en werd hierdoor benut als voetbalplek, waardoor de kleinere kinderen er niet fijn konden spelen. Enkele ouders vonden het daarom tijd om het schoolplein anders in te richten en gelijktijdig te vergroenen.

Formulering werkgroep
Deze ouders hebben de schooldirecteur benaderd met een eerste globaal plan. Hij zag het wel zitten, maar dan moest er wel een werkgroep gevormd worden. In de werkgroep zaten ouders, de directeur, een leerkracht en vanuit de gemeente Oss de gebiedsbeheerder en ontwerper. Om de wensen en behoeften van ouders, kinderen en leerkrachten te polsen is eerst gestart met het houden van een enquête. Hieruit bleek dat er draagvlak was om met het plan verder te gaan.

Van ontwerp tot realisatie
Op basis van de enquête en de wensen van de kinderen is al snel gestart met het maken van een ontwerp. Vervolgens is een inschatting gemaakt van de kosten. Om de kosten laag te houden is overwogen om de realisatie in eigen hand te houden. Doordat heel het schoolplein op de schop zou gaan, was dat toch niet zo’n goed idee. Er kon ook alleen in de vakantie worden gewerkt en dan zou de tijdsdruk te groot worden. Daarom is gezocht naar een professionele partij om het ontwerp te realiseren.

Ondertussen moest natuurlijk ook het benodigde budget bij elkaar verzameld worden. De werkgroep heeft hiervoor diverse fondsen aangeschreven en sponsoren geworven. De leerlingenraad heeft een inzamelingsactie georganiseerd en ook het schoolbestuur en de gemeente hebben een bijdrage geleverd. Uiteindelijk bleek genoeg geld te zijn verzameld om het project te kunnen realiseren.

Ingebruikname
In de eerste maanden na oplevering (2018), bleek al snel het positieve effect van de nieuwe groene inrichting van het schoolplein. Er ontstonden minder vaak conflicten tussen kinderen en ook het vandalisme door hangjongeren werd minder. Door de inrichting met veel groen en een schaduwdoek boven de zandbak, was het veel aangenamer om er te spelen de afgelopen hete zomers.

Groot onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente, maar het regulier beheer en onderhoud wordt door de school en door enkele ouders gedaan.