Inrichten/vergroenen De kleine weide Oijen

Ons idee is om onze nieuwe straat te vergroenen door het aanplanten van groen/bomen in de daartoe bestemde  vakken die in het plan mooijen destijds zijn opgenomen. En om het lege veldje in te richten als buurt ontmoetingsplek die aan alle leeftijds eisen kan voldoen. 
(hiervoor is al een plan uitgedacht en uitgetekend door een aantal bewoners) dit zouden we graag een keer willen toelichten. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Een goed initiatief om te verduurzamen en te vergroenen in de wijk! Het grasveld krijgt hierdoor een ontmoetingsfunctie voor jong en oud. Door de nieuwe straat te vergroenen kunnen we bijdragen aan de vermindering van hittestress en wordt eventuele wateroverlast beperkt.

Antwoord

Een plan om de buurt te verbinden. Plek om samen te komen voor jong en oud en op die manier er ook voor te zorgen dat het mooi groen en schoon blijft.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 15-11-2021