Spelen / Sporten / Ontmoeten

Realisatie van een speel-, sport en ontmoetiingsplaats 

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

Hartelijk dank voor het plaatsen van uw idee op Mijn buurt Oss. Fijn dat u onze website heeft gevonden. Dit is een initiatief waar al een tijd enthousiast aan wordt gewerkt door inwoners, wijkraad en gemeente. Binnenkort ontvangt de buurt een brief met informatie.

Reacties

Als bewoner in de eerste lijn aan de locatie voor de speelvoorziening Schubertlaan Witte Hoeflaan en Bachlaan spreek ik allereerst mijn verbazing uit over het aantal vaak anonieme en negatieve reacties op de uitbreiding van de speelvoorziening. Hoewel het tijdsbestek voor inspraak vrij kort is om tot een goede beeldvorming te komen maak ik daar toch nog graag gebruik van. Hoe mooi is het geluid van spelende kinderen in een tot voor kort door hoofdzakelijk ouderen bewoonde wijk. Onder mede verantwoordelijkheid van direct betrokken ouders en eventueel grootouders voor een nette instandhouding van de speelvoorziening moet het plan realiseerbaar zijn. Ik heb geen bezwaar, van mij mag het. nb. Aan de gemeente Oss vraag ik om aan het grotere geheel rondom de speelvoorzieningen in de toekomst meer aandacht te besteden zoals het bestrijden van de konijnenplaag, het ruimen van de opeengestapelde takkenbossen (brandhout) en vooral frequenter onderhoud.

Antwoord

De brief geeft weinig ruimte voor hoor en wederhoor, of het moet al beslist zijn? Hoeveel kinderen betreft het dat zij gebruik maken van deze mogelijkheid? Voor de grootouders: een wandeling via het Laantje van Cumberland naar het bos zal zeker de creativiteit verhogen van de kinderen ipv kant en klare toestellen. Denk dat de kinderen voor wat betreft ruime tuinen niet te klagen hebben en bevoorrecht zijn. Van het oude voetbalveldje werd nagenoeg geen gebruik gemaakt. Over de klimtoren, wellicht herinnert de gemeente zich indertijd nog de klimtoren van de Zwijsenlaan waar geen kind ooit te zien was... En picknick bankjes, dat worden hangplekken. Dan €40.000 investeren in een wijk waar de kinderen materieel gezien niets te kort komen lijkt mij, is wel erg veel geld. Aangezien we nog steeds een voedsel- en kledingbank in Oss hebben lijkt met dat een meer socialere investering.

Antwoord

Hierbij willen we graag reageren op de gevolgde procedure ten aanzien van de speelvoorziening Witte Hoeflaan. De brief die we op 11 mei ontvingen bood zoals eerder aangegeven, onvoldoende gelegenheid tot reageren en de brief komt tevens niet overeen met de informatie op deze site. In de brief ontbreekt namelijk dat het project speelvoorziening zich nog in de idee-fase bevindt. Deze fase houdt in dat wordt geïnventariseerd of er voldoende buurtgenoten zijn die het een goed idee vinden. In de brief wordt gesuggereerd dat de werkzaamheden al doorgaan en wordt ook al de termijn van juni aangegeven waarin gedacht wordt dat de toestellen geplaatst gaan worden. Wij verzoeken om meer duidelijkheid over de gevolgde procedures. We willen als direct omwonenden tijdig (en nu ook met terugwerkende kracht) worden geïnformeerd en meegenomen. Met vriendelijke groet, Marja en Ruud Meeuwsen

Antwoord

Dinsdag 11 mei jl. een verrassende brief van de gemeente, reactietermijn tot 14 mei. Verantwoordelijke ambtenaar op 12, 13 en 14 mei telefonisch niet bereikbaar. Helaas geen officiële info/inspraakmogelijkheid vooraf geweest. Overheid-burger: 1-0. Beoogde terrein is een “honden losloopveld”. Er wandelen mensen met loslopende en spelende honden. Hoe wordt dit gecombineerd met een speelveld voor kinderen? Hoe is het met de veiligheid van de kinderen, die bijvoorbeeld tijdens het spelen de straat op rennen? Er bestaat een kans dat het een “hangplek” wordt voor jongeren. Voorbeelden genoeg. Wie gaat overlast/herrie voorkomen, en wie houdt het veld schoon?? Het is toch goed en mooi zo, dit veldje.

Antwoord

Conclusie: Misschien is er een draagvlak onder de bewoners aan de andere kant van de Witte Hoef, bijvoorbeeld de omgeving van einde Bachlaan/Hazenakkerlaan. Eén speelveld vinden we echt genoeg en we zeggen daarom ook Voorkomen is beter dan Genezen. In de eerder genoemde voorbeelden kunt u lezen dat de gemeente en de politie er dan ook geen raad meer mee weten en de voorstanders van nu zullen dan zelf de verantwoordelijkheid en het voortouw moeten nemen om de problemen op te lossen. We gaan er dan ook van uit dat u dat zult doen.

Antwoord

60,70 of 80 plussers! Tenslotte vragen we nog aandacht voor het volgende niet onbelangrijke onderdeel. Als de speeltoestellen toch geplaatst zouden worden willen we het volgende beeld schetsen. U bent voorstander en u woont dichtbij of verder weg van de speeltuin, er ontstaat onrust en overlast, springt u dan in de bres of denkt u ”nee, dat is toch een beetje een te ver van mijn bed show”, denkt u dan even terug dat u hiermee hebt ingestemd en een verantwoordelijkheid draagt voor de overlast. Dat kan zijn zwerfvuil, maar ook ’s avonds en ’s nachts overlast gevende hangjongeren wegsturen. Verplaatst u zich dan in de direct omwonenden. Verplaatst u zich even alsof u een speeltuin in uw “voortuin” heeft liggen. We verzekeren u, het is veel makkelijker om voorstander te zijn als je er wat verder vandaan woont en de overlast eigenlijk helemaal niet ziet en/of hoort. Meer dan eur. 40.000,-- kan er ineens vrijgemaakt worden; de vraag is alleen wie worden er echt blij van?

Antwoord

Wij zijn zeker geen pessimisten, verre van dat, zien ook geen beren op de weg. Ook zijn we er niet op uit mensen bang te maken maar we kunnen onze ogen helaas niet sluiten voor de realiteit. Gezien de toejuichende reacties zullen deze ook wat getemperd moeten worden door de keerzijde van dit verhaal. Het goede nieuws is echter dat er nieuw gras gezaaid is op het veld naast het laantje van Cumberland, nieuwe goaltjes worden geplaatst en daar een mooie klimboom is neergelegd om op te klauteren. Wij denken daarom dat er tegemoet gekomen is aan de kinderen in deze wijk en vinden dat het mooie groene veld aan de andere zijde van het laantje van Cumberland moet blijven zoals het nu is. Mooie bomen, natuur en vogels. Gezien de ruimte en nodige rust is dit meer dan redelijk. Misschien is bij sommigen de indruk ontstaan dat we niet van (spelende) kinderen houden. We kunnen u verzekeren, we hebben zelf ook (klein) kinderen en zijn echt niet allemaal 60,70 of 80 plussers!

Antwoord

Wij, en enkelen met ons, herkennen deze situatie die maar liefst 10 jaar heeft geduurd in een andere mooie wijk in de gemeente Oss. Hier werden spelende kinderen weggejaagd, soms geslagen en erger soms geprikt door een verdwaalde spuit of kwamen ze thuis met een leuk zakje met witte snoepjes. Helaas kwamen deze overlast gevende kinderen/jongeren vaak niet uit de eigen wijk. Later werden er brandjes gesticht en de mooie houten toestellen in brand gestoken. Maanden lag het er troosteloos bij (de gemeente had “geen prio” om er iets aan te doen). Brandstichting is iets waar we helemaal niet aan willen denken in deze mooie bosrijke omgeving. Heerlijk was het te verhuizen naar de mooie rustige, ruimtelijke groene omgeving van de Witte Hoef. Misschien begrijpt u nu beter waarom er ook mensen tegen deze plannen zijn. Misschien is het een kant van het verhaal die u nog niet kent en hopelijk ook nooit meegemaakt heeft.

Antwoord

Overlast Het gevolg is dat er dagelijks grote groepen kinderen gebruikmaken van de speeltuin. Daar hebben anderen last van. Verschuure: “Een deel van de bewoners naast de speeltuin had door het intensieve gebruik veel overlast, met name met het mooie weer in de zomer.” De wethouder laat weten dat hierover veel werd geklaagd en dat hij daarom ook meerdere gesprekken heeft gehad met mensen uit de buurt.

Antwoord

Voorbeeld 2 Meerdere partijen uit de Utrechtse gemeenteraad stellen donderdagmiddag kritische vragen over de vermeende overlast van de speeltuin aan de Prof. Kohnstammstraat. Verschillende mensen in de buurt zouden geluidsoverlast hebben, als gevolg van kinderen en hangjongeren in de speeltuin. Wethouder Klaas Verschuure zegt ‘pijn in zijn buik’ te krijgen van de situatie. “Een deel van de buurt nam het initiatief voor de speeltuin. Dat kreeg snel draagvlak.” Vervolgens realiseert de gemeente ook snel het plan voor de speeltuin. De aanleg en de speeltoestellen betalen zij uit een potje, speciaal bedoeld voor initiatieven uit de buurt. “De speeltuin heeft een aantrekkende werking voor de kinderen uit de buurt. Hij is nieuw en mooi.

Antwoord

Enige tijd later neemt Mia opnieuw contact op met de gemeente. Ze wil weten of er al een besluit is genomen over de aanpak van de overlast. Ze deelt ook haar eigen oplossingen zoals het weghalen van het bankje en het plaatsen van een lantaarnpaal. In een reactie laat de gemeente weten dat deze opties bespreekbaar zijn. Maar eerst heeft de gemeente aan jongerenwerk gevraagd om in gesprek te gaan met de hangjongeren. Ze gaan proberen de jongeren over te halen naar het jongerencentrum te gaan. Helpt dit niet, dan zullen ze naar een andere oplossing gaan zoeken. Deze reactie roept bij Mia nog wat aanvullende vragen op. Wanneer gaan ze dan in gesprek? En doen ze dat één keer of komen ze regelmatig terug? Als Mia hierop geen reactie meer krijgt, neemt ze contact op met de Nationale ombudsman.

Antwoord

Voorbeeld 1 Mia* is helemaal blij met haar nieuwe woning in de gemeente Hillegom. Na de koude winter verheugt ze zich op een zonnig voorjaar. Lekker genieten van de zon in haar tuin. Maar dan merkt Mia dat de speeltuin naast haar huis niet alleen wordt gebruikt door de jonge kinderen voor wie deze bedoeld is. Meerdere avonden per week verzamelen enkele jongeren in de speeltuin. Ze beschadigen de speeltoestellen, draaien harde muziek en laten veel rotzooi achter. Daar is Mia op zijn zachtst gezegd niet blij mee. Ze besluit niet zelf de groep jongeren aan te spreken, maar neemt contact op met de gemeente. Ze vraag hen om advies wat ze kan doen om de overlast te stoppen. De gemeente vraagt Mia bij te houden wanneer zij overlast heeft en waaruit die precies bestaat. Dan kunnen ze een dossier opbouwen. Mia schrijft precies op waar ze wanneer last van heeft. Ze maakt ook foto's en filmpjes. Ze stuurt alle informatie naar de gemeente.

Antwoord

Omdat deze reactie teveel tekens heeft zal deze in verschillende delen verstuurd worden Op basis van verschillende voorgaande reacties moeten we helaas concluderen dat de brief van de Gemeente Oss die dinsdag 11 mei jl in de bus lag bij bewoners van de Witte Hoef (waarbij we konden reageren tot vrijdag 14 mei 2021 !! (13 en 14 mei is het gemeentehuis gesloten!) heeft geleid tot een tweedeling in onze mooie wijk De Witte Hoef. Reden: het realiseren van een Speeltuin en de verbetering van het voetbalveld , beiden bij de ingang Mozartlaan, Witte Hoeflaan, Schubertlaan. Dit is ook de reden dat we vinden met onderstaande reactie te moeten komen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen; we openen deze reactie met de volgende recente situaties uit de praktijk.

Antwoord

Beste allemaal, ik heb mijn gegevens anoniem ivm geen vertrouwen gemeentesite. Moeten we het niet samen doen, ipv een paar mensen die het doordrukken waarom geen onderzoek. Een belangrijk punt vind ik de veiligheid. Er wonen weinig kleine kinderen, er wonen meer tieners Funda geeft inderdaad 11% tot en met 14 jaar, kinderen in groep (7) 8 en op het voorgezet onderwijs, hebben geen behoefte aan een speeltuin, maar aan een hangplek. Waar aan voorbij wordt gegaan is dat de Witte Hoeflaan de doorlopende weg is door wijk, hier komt veel hardrijdend sluipverkeer doorheen richting Heesch, vermijden 3 stoplichten, maar ook bewoners rijden hard. Ook veel vrachtverkeer. Niet verstandig om aan twee zijden van deze weg een speelplaats te maken, dat vraagt om ongevallen. Het zou jouw kind kunnen zijn. Als we dit samen doen kunnen we ook niet samen actie ondernemen als het fout gaat met bijvoorbeeld hangjongeren.

Antwoord

Sinds een jaar wonen wij in de Witte Hoef. De wijk is aan het verjongen en het gemis van een speelplaats voor kinderen is groot. Wat fijn dat hieraan wordt gewerkt. Ook voor de opa’s en oma’s die hun kleinkinderen op bezoek hebben is het fijn om even met de kinderen naar het speeltuintje te lopen. Ook het contact leggen met buurtbewoners is essentieel, om te weten wie er in de buurt wonen en de buurtpreventie te stimuleren. Een erg leuk plan en blij dat er wat komt voor de kinderen.

Antwoord

Dinsdag 11 mei jl. een brief van de gemeente, reactietermijn tot 14 mei. Verantwoordelijke ambtenaar op 12, 13 en 14 mei telefonisch niet bereikbaar. Geen officiële info/inspraakmogelijkheid vooraf. Knap staaltje overheid-burger: 1-0. Beoogde terrein is een “honden losloopveld”. Er wandelen mensen met loslopende en spelende honden. Hoe wordt dit gecombineerd met een speelveld voor kinderen? Hoe is het met de veiligheid van de kinderen, die bijvoorbeeld tijdens het spelen de straat op rennen? Er bestaat een kans dat het een “hangplek” wordt voor jongeren. Wie gaat overlast/herrie voorkomen, en wie houdt het veld schoon?? Het is toch goed en mooi zo dit veldje. Is het een idee dat de ouders van deze kinderen hun riante tuinen openstellen voor de buurtkinderen om te komen spelen?

Antwoord

Beste allemaal, ik lees de positieve en negatieve reacties op dit plan en kan 1 conclusie trekken waar we het waarschijnlijk allemaal over eens zijn. Waar dit plan tot “samen” tussen kinderen moet leiden, is er in ieder geval verdeeldheid in de wijk ontstaan. Ik lees weinig over veiligheid. Het voetbalveld en de locatie van de toestellen wordt doorkruist door een weg waar weinig zicht op is en hard wordt gereden. Ook het het opofferen van een stuk natuur voor vermaak krijgt weinig aandacht van de voorstanders. We zijn in Nederland bezig met een groene transitie, maar dat is blijkbaar hier ondergeschikt. Het feit dat het “natuurlijke” toestellen zijn is een non-argument. Een stukje natuur verdwijnt weer. Men zou juist de kinderen moeten motiveren in de bestaande natuur te spelen! Het plan zal er ongetwijfeld weer doorgedrukt worden. Graag roep ik alle positieve mensen dan op toezicht te houden dat het project geen drama met hangjeugd, overlast en verkeersongevallen wordt!

Antwoord

Wij vinden het een heel goed idee. Wij zijn een gezin met jonge kinderen en wonen sinds een aantal jaren met veel plezier in deze wijk. Het enige wat we tot nu toe altijd hebben gemist, is een speeltuin op loopafstand. We hopen dat deze op korte termijn kan worden gerealiseerd nu de kinderen nog klein zijn. De behoefte is er zeker!

Antwoord

Prima idee! Ik denk dat het goed is, dat er een speelmogelijkheid voor kinderen in de wijk komt. Deze zijn er al in de rest van de gemeente en brengt ook wat leven in de brouwerij! De wijk verjongt immers sterk en er komen steeds meer jonge kinderen bij! Super!

Antwoord

We vinden het een fantastisch idee. 10% van de inwoners van de Witte Hoef zijn kinderen in de leeftijd tot 14 jaar. 40% van de inwoners zijn ouder dan 65 jaar, waarvan veel opa’s en oma’s, die kleinkinderen hebben die regelmatig op bezoek komen. Het is heel belangrijk, dat kinderen in deze leeftijdsgroep op een plezierige manier buiten kunnen spelen en elkaar kunnen ontmoeten. Het is de basis voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Zeker in deze tijd! Dit past helemaal in het speelruimtebeleid van de gemeente Oss. Dit is terug te vinden op de website van de gemeente. We lezen een aantal minder positieve reacties op deze site. Jammer en waarschijnlijk komen ze van inwoners van de Witte Hoef, die in de leeftijdsgroep boven de 65 zitten. Wij vallen zelf ook in deze groep, maar het is toch heerlijk om te kunnen genieten van kinderen, die lekker veilig in de buurt kunnen spelen met hun leeftijdsgenootjes. Wij juichen het initiatief in ieder geval heel erg toe!

Antwoord

Beste mevrouw Boon, navraag leert dat alle negatieve (realistische) reacties zijn geplaatst door mensen ruim jonger dan 65 jaar. Hier heeft u dus GEEN gelijk. Al deze mensen wonen dichtbij de geplande speeltoestellen en hebben er dus het meeste last van. Veel positieve reacties zijn van mensen die verder weg wonen en dus alleen de lusten en niet de lasten willen.

Antwoord

Prima plan; kinderen hebben de toekomst. Samen moeten we er voor zorgen dat ze goed kunnen bewegen door te sporten, spelen en contact maken met anderen kinderen.

Antwoord

Beste mensen, wij vinden een speelplek in de Witte Hoef een goed idee; leuk voor de kinderen ( en kleinkinderen ) in de wijk om elkaar te ontmoeten. Het komt de verjonging van de wijk ten goede.

Antwoord

Een goed initiatief aangezien er duidelijk behoefte is aan een (veilige) speelplek voor jonge kinderen om samen te spelen in de Witte Hoef.

Antwoord

Ik ben erg blij dat de gemeente dit idee heeft opgevat! De Witte Hoef is aan het verjongen, er wonen momenteel al tientallen kinderen in de leeftijd tot 11 jaar heb ik vernomen; deze kinderen "vinden" elkaar helaas niet in de wijk omdat er geen gezamenlijke speelplek is. Fijn dat hier verandering in gaat komen. Ook leuk voor de kleinkinderen van de wat oudere bewoners van de wijk. En dat er gekozen gaat worden voor het gebruik van natuurlijke materialen die passen bij de huidige uitstraling van de buurt is mooi. Het zal wel een buurtverantwoordelijkheid worden, en dan vooral voor de ouders van de kids, om de speelplek netjes en vrij van hangjongeren te houden. Maar uit ervaring weet ik dat dat geen probleem zal zijn en juist de buurt dichter bij elkaar brengt. Ik hoor zelf niet anders dan positieve reactie van mede-buurtbewoners op dit idee. Ik kijk er in ieder geval naar uit!

Antwoord

Wij vinden het geen goed idee. Volgens ons is er weinig behoefte aan en dit is vooraf ook niet gepeild. Bovendien blijken deze speelterreinen vaak uit te groeien tot hangplekken voor jongeren. (De brief ontvingen wij op 11 mei en je moet vòòr 14 mei reageren....)

Antwoord

geheel jammer dat in deze wijk met een minimaal aantal jonge kinderen dit soort initiatieven worden genomen. er is totaal geen behoefte aan ( op schijnbaar 2 bewoners na) om dit te realiseren. zeker voor een gemeente die zwaar moet bezuinigen ..maar dan even 40.000 euro vrij maken ??? er heerst totale onbegrip in deze buurt betreffende deze actie en werkwijze vanuit de gemeente !!!

Antwoord

Jammer dat bijna elk veldje een bestemming moet krijgen. Of met bankjes of speeltoestellen of voetbalveld. Waar in de praktijk alleen maar rommel wordt achtergelaten. De prive tuinen in de witte hoef zijn groot genoeg voor iedere zien eigen recreatie. Waarom kan een leeg veldje niet gewoon mooi rustig schoon leeg veldje blijven.

Antwoord

Beste allemaal, ik vind dit geen goed idee. In onze buurt is er al voldoende ruimte om te spelen. Laten we deze speeltoestellen plaatsen in buurten waar weinig groen is en veel kinderen wonen. Het aantal jonge kinderen is in de Witte Hoef erg beperkt. Vandaag hier een brief over ontvangen en je mag tot 14 mei reageren, belachelijk kort dag. Heb het idee dat deze speeltoestellen er door een paar mensen “doorheen gedrukt” wordt......

Antwoord
Idee is ingestuurd op 28-04-2021